Klasyfikacja przedmiotowa Thema 1.4

Poprzednie wersje Thema są nadal dostępne 1.3 1.2.

Sprawdź zasady budowy klasyfikacji przedmiotowej Thema lub wyszukaj termin w hierarchii w oknie poniżej.

Zobacz poniżej wskazówki wyszukiwania.

Kod Kategoria Add Mod ?
A Sztuka
Use all A* codes for: specialist and general adult titles, including both highly illustrated and more text-based works. For a hobby or recreational approach, prefer a WF* code as the main subject and supplement with A* code(s) where appropriate. Use all A* codes with: other subject categories and qualifiers as appropriate, in particular STYLE 6*, plus PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers. Zobacz też:
1.4
AG Sztuki piękne – ujęcia i tematy
Stosuj z kodami AF* i kwalifikatorami stylu
1.4
AGA Historia sztuki
Stosuj kody AGA w połączeniu z innymi kodami dla sztuk w miarę potrzeb; gdzie to potrzebne, używaj kwalifikatorów stylu, miejsca i chronologicznych
AGB Artyści, monografie o sztuce
Use for: works on both individual artists and ateliers or workshops that produced under a single artist’s name
1.4
AGC Katalogi wystaw i kolekcji
Use for: publications that are linked to a temporary exhibition or the catalogues of permanent collections such as art galleries, museums or individual collectors. Use with: other A* codes to indicate Art form and a PLACE 1* Qualifiers if it is the catalogue of a permanent location such as a specific gallery or museum. Zobacz też: WTHM Przewodniki turystyczne – muzea, obiekty historyczne, galerie itd., GLZ Muzeologia i dziedzictwo narodowe
1.4
AGH Ludzkie postacie w sztukach plastycznych
Class here: figure painting or drawing, illustrations of human anatomy for artists, anatomical drawing, or any art that depicts the human or parts of the human body. Use with: AGZ for techniques of drawing
1.4
AGK Życie rodzinne, świeckie, osobiste w sztukach plastycznych
Stosuj dla scenek rodzajowych, tematów związanych z życiem codziennym.
1.3
AGN Przedstawienia przyrody w sztuce
Use for: any depiction of nature in any artistic form or tradition. Use with: AKLB for illustration, or PS* for art that has or was originally for, a scientific purpose
1.4
AGP Przedstawienia wytworów działalności ludzkiej w sztuce (miasta, maszyny itd.)
Class here: buildings, cityscapes, machines, transport etc, depicted in any art form or tradition
1.4
AGR Sztuka religijna
Stosuj z kodami QR* w miarę potrzeb
1.4
AGT Public art
Use for: works on art in any media that were planned and executed with the intention of being staged in the public realm, often outside and accessible to all, either permanent or temporary, and which may be specially commissioned for a site or unofficial or unauthorised
1.4
AGZ Techniki i teorie w sztuce
Stosuj dla podręczników i prac specjalistycznych na temat technik artystycznych, teorii koloru, perspektywy itd. Zobacz też: WFA Malowanie i podręczniki plastyki
1.4

version detail