Klasyfikacja przedmiotowa Thema 1.4

Poprzednie wersje Thema są nadal dostępne 1.3 1.2.

Sprawdź zasady budowy klasyfikacji przedmiotowej Thema lub wyszukaj termin w hierarchii w oknie poniżej.

Zobacz poniżej wskazówki wyszukiwania.

Kod Kategoria Add Mod ?
4 Kwalifikatory celów edukacyjnych
Use EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifier codes WITH appropriate subject codes for: indicating the curriculum, examination or level for which educational material is specifically designed, such as school textbooks, language learning coursework, study aids, revision material, vocational training material etc. Use 4Z- national extensions when available for material written or created for a specific countries education system. 4Z codes may be used for material that is used in multiple countries, for example, the GMAT exam. Always use a 4* Qualifier when using a YP* codes. DO NOT USE: to indicate educational institutions that are the subject of a book, eg, a history of specific university. DO NOT USE: code “4” itself, but select appropriate specific qualifiers from section 4*
1.4
4T Cele edukacyjne
4TC Podręczniki, kursy
Use with: materials to indicate they are coursebooks or course material, usually aimed at the pupil or student. Use with: 4Z* codes as appropriate or other 4* Qualifiers to indicate level, e.g. primary, secondary, university, vocational
1.4
4TM Repetytoria, skrypty, kompendia
Use for: supplementary material that can include notes or resumes of texts or subjects, that is meant to help a student study or revise a particular aspect of a subject or a specific work or to prepare for a specific exam or test and normally linked to and dependent on a specific curriculum
1.4
4TN Do egzaminów / testów / ocen
Stosuj dla poprzednich wersji testów, makiet egzaminacyjnych, testów przygodowych, tytułów przygotowujących do egzaminów
1.3 1.4
4TP Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe (CLIL)
Używaj do materiału, który nadaje się do nauczania przedmiotów w drugim lub obcym języku
1.3
4TQ For Intercultural bilingual education (IBE) 1.4
4TV Dla dodatkowych programów edukacyjnych (kształcenie wyrównawcze / uzupełniające)
Stosuj dla materiałów edukacyjnych mających na celu uzupełnienie doświadczeń (takich jak doświadczenia kulturowe), których brakuje dzieciom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji
1.3
4TW Kształcenie osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Stosuj dla materiałów edukacyjnych przeznaczonych dla klas wielokulturowych, nauczania indywidualnego itd. oraz dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
1.1
4TY Nauka w domu
Use for: materials suitable for independent learning or to learn a new skill or subject at home or supplementary autonomous material that complements formal education, including holiday or vacation learning material, but that is not dependent on classroom courses. Zobacz też: 4CX Edukacja dorosłych
1.4

version detail