Klasyfikacja przedmiotowa Thema 1.4

Poprzednie wersje Thema są nadal dostępne 1.3 1.2.

Sprawdź zasady budowy klasyfikacji przedmiotowej Thema lub wyszukaj termin w hierarchii w oknie poniżej.

Zobacz poniżej wskazówki wyszukiwania.

Kod Kategoria Add Mod ?
4 Kwalifikatory celów edukacyjnych
Use EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifier codes WITH appropriate subject codes for: indicating the curriculum, examination or level for which educational material is specifically designed, such as school textbooks, language learning coursework, study aids, revision material, vocational training material etc. Use 4Z- national extensions when available for material written or created for a specific countries education system. 4Z codes may be used for material that is used in multiple countries, for example, the GMAT exam. Always use a 4* Qualifier when using a YP* codes. DO NOT USE: to indicate educational institutions that are the subject of a book, eg, a history of specific university. DO NOT USE: code “4” itself, but select appropriate specific qualifiers from section 4*
1.4
4C Wszystkie poziomy edukacyjne
Stosuj dla wszystkich kodów 4C * dla tytułów opublikowanych do użytku edukacyjnego na odpowiednim poziomie, ale preferuj 4Z * krajowe rozszerzenia, jeśli to możliwe. Użyj w razie potrzeby z 4Z * i kwalifikatorem MIEJSCA 1*
1.3
4CT Kształcenie wyższe
Stosuj do tytułów opublikowanych do użytku edukacyjnego w szkolnictwie wyższym lub uniwersyteckim, dodawaj w miarę możliwości, szczegółowe informacje o rozszerzeniu krajowym 4Z *. Użyj z: 4Z * i kwalifikacjami MIEJSCA 1 *, jeśli to zasadne
1.4
4CTB Studia licencjackie i ich odpowiedniki
Stosuj dla tytułów, które są specjalnie publikowane do użytku edukacyjnego na poziomie licencjackim lub równoważnym, np. Stopień licencjata, ale dodawaj rozszerzenie krajowe 4Z * tam, gdzie to możliwe. Użyj z: 4Z * i kwalifikacjami MIEJSCA (1 *), jeśli to zasadne
1.3 1.4
4CTM Studia II stopnia i podyplomowe
Stosuj do tytułów, które są specjalnie publikowane do użytku edukacyjnego na poziomie II stopnia i podyplomowym np. stopień magistra, ale jeśli to możliwe stosuj rozszerzenie 4Z * jeśli to możliwe. Użyj z: 4Z * i kwalifikacjami MIEJSCA (1 *), jeśli to zasadne
1.3 1.4

version detail