Klasyfikacja przedmiotowa Thema 1.4

Poprzednie wersje Thema są nadal dostępne 1.3 1.2.

Sprawdź zasady budowy klasyfikacji przedmiotowej Thema lub wyszukaj termin w hierarchii w oknie poniżej.

Zobacz poniżej wskazówki wyszukiwania.

Kod Kategoria Add Mod ?
4 Kwalifikatory celów edukacyjnych
Use EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifier codes WITH appropriate subject codes for: indicating the curriculum, examination or level for which educational material is specifically designed, such as school textbooks, language learning coursework, study aids, revision material, vocational training material etc. Use 4Z- national extensions when available for material written or created for a specific countries education system. 4Z codes may be used for material that is used in multiple countries, for example, the GMAT exam. Always use a 4* Qualifier when using a YP* codes. DO NOT USE: to indicate educational institutions that are the subject of a book, eg, a history of specific university. DO NOT USE: code “4” itself, but select appropriate specific qualifiers from section 4*
1.4
4C Wszystkie poziomy edukacyjne
Stosuj dla wszystkich kodów 4C * dla tytułów opublikowanych do użytku edukacyjnego na odpowiednim poziomie, ale preferuj 4Z * krajowe rozszerzenia, jeśli to możliwe. Użyj w razie potrzeby z 4Z * i kwalifikatorem MIEJSCA 1*
1.3
4CA Nauczanie przedszkolne
Use for: any educational material aimed at pre-primary or early childhood education
1.4
4CD Szkoła podstawowa
Class here: Elementary education. Use for: any educational material aimed at the first level of school education
1.4
4CF Gimnazjum
Use for: any educational material for systems that have a clearly delineated level between primary and secondary education
1.4
4CL Obowiązkowa edukacja średnia
Use for: educational material that is for use at secondary level
1.4
4CN Opcjonalna / rozszerzona edukacja średnia
Use for: educational material aimed specifically at the upper end or final years of secondary education, typically beginning at about age 15 or 16 years
1.4
4CP Kształcenie zawodowe
Stosuj dla wszystkich kodów 4C * dla tytułów opublikowanych do użytku edukacyjnego na odpowiednim poziomie, ale preferuj 4Z * krajowe rozszerzenia, jeśli to możliwe. Użyj w razie potrzeby z 4Z * i kwalifikatorem MIEJSCA 1*
1.4
4CT Kształcenie wyższe
Stosuj do tytułów opublikowanych do użytku edukacyjnego w szkolnictwie wyższym lub uniwersyteckim, dodawaj w miarę możliwości, szczegółowe informacje o rozszerzeniu krajowym 4Z *. Użyj z: 4Z * i kwalifikacjami MIEJSCA 1 *, jeśli to zasadne
1.4
4CX Edukacja dorosłych
Class here: Lifelong learning, continuing education. Use for: any material designed specifically for training or education of adult learners within a structured educational programme or curriculum. Prefer: other codes for University level education. Zobacz też: 4TY Nauka w domu
1.4

version detail