Klasyfikacja przedmiotowa Thema 1.4

Poprzednie wersje Thema są nadal dostępne 1.3 1.2 1.1 1.0.

Sprawdź zasady budowy klasyfikacji przedmiotowej Thema lub wyszukaj termin w hierarchii w oknie poniżej.

Zobacz poniżej wskazówki wyszukiwania.

Kod Kategoria Add Mod ?
1 Kwalifikatory miejsca
Nie stosować kwalifikatora „1” do poszczególnych książek, lecz wybrać właściwy kwalifikator z sekcji 1*
1.2
1Q Inne obiekty geograficzne, morza i oceany 201710
1QB Historyczne kraje, imperia i regiony
1QBD Kraje i cesarstwa historyczne – Europa
1QBDA Austro-Węgry
1QBDF Święte Cesarstwo Rzymskie
1QBDK Czechosłowacja
1QBDL Niemiecka Republika Demokratyczna
1QBDN Republika Federalna Niemiec
1QBDP Prusy 1.2
1QBDR Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
1QBDT Cesarstwo Rosyjskie (Imperium Rosyjskie) 1.2
1QBDY Jugosławia
1QBD-FR-G Galia
Class here: Celtic & Roman Gaul
201704
1QBD-FR-L Cesarstwo Karolińskie 201704
1QBD-FR-N Cesarstwo Napoleońskie 201704 1.4
1QBD-FR-Z Francja – regiony i terytoria historyczne
Use with: codes for French regions
201710

version detail