Klasyfikacja przedmiotowa Thema 1.4

Poprzednie wersje Thema są nadal dostępne 1.3 1.2.

Sprawdź zasady budowy klasyfikacji przedmiotowej Thema lub wyszukaj termin w hierarchii w oknie poniżej.

Zobacz poniżej wskazówki wyszukiwania.

Kod Kategoria Add Mod ?
1 Kwalifikatory miejsca
Nie stosować kwalifikatora „1” do poszczególnych książek, lecz wybrać właściwy kwalifikator z sekcji 1*
1.4
1D Europa
1DS Europa Południowa
1DST Włochy
1DST-IT-T Włochy Środkowe
1DST-IT-TX Centralne Włochy: ciekawe miejsca
Stosuj dla obszarów historycznych i kulturowych lub miejsc o znaczeniu regionalnym bądź też ważnych z innego powodu
1.2.8
1DST-IT-TXA Rzeka Arno i jej dopływy
Stosuj dla rzeki, jej źródeł, dopływów, dolin, delty
1.2.8 1.3
1DST-IT-TXC Rzeka Tyber i jej dopływy
Stosuj dla rzeki, jej źródeł, dopływów, dolin, delty
1.2.8 1.3
1DST-IT-TXF Centralne Apeniny
Preferowany kod stosuj zamiast: 1DZT-IT-B
1.2.8 1.3
1DST-IT-TXM Maremma
Preferowany kod stosuj zamiast: 1DZT-IT-L
1.2.8 1.3

version detail