Klasyfikacja przedmiotowa Thema 1.3

Poprzednie wersje Thema są nadal dostępne 1.3 1.2 1.1 1.0.

Sprawdź zasady budowy klasyfikacji przedmiotowej Thema lub wyszukaj termin w hierarchii w oknie poniżej.

Zobacz poniżej wskazówki wyszukiwania.

Kod Kategoria Add Mod ?
A Sztuka
C Języki i językoznawstwo
D Poezja, dramat, literatura faktu i literaturoznawstwo
F Proza fabularna
Symbole F* można stosować z kwalifikatorem Miejsca lub Chronologicznym tam, gdzie to szczególnie przydatne; symbole z literatury faktu dodawać można dla określenia tematyki przeważającej w publikacji
1.1
G Publikacje informacyjne i interdyscyplinarne
J Społeczeństwo i nauki społeczne
K Ekonomia, finanse, biznes i zarządzanie
L Prawo
M Medycyna i opieka zdrowotna
N Historia i archeologia
P Matematyka i nauki ścisłe
Q Filozofia i religia
R Geografia, nauki o ziemi, środowisko, planowanie przestrzeni
S Sport i rekreacja
T Technika, inżynieria i rolnictwo, procesy przemysłowe
Stosuj dla adekwatnych umiejętności i zawodów
1.3
U Informatyka i technologie informacyjne (IT)
V Zdrowie, relacje międzyludzkie i rozwój osobisty
W Lifestyle, hobby i rozrywka
Stosuj kody W dla publikacji popularnych dla nieprofesjonalistów; używaj kodów A, K, P, R, T dla publikacji akademickich i specjalistycznych
X Komiks i powieść graficzna
Dla powieści graficznej i komiksów oznacz najpierw typ z XA*, a następnie w miarę możliwości gatunek kodem XQ*
Y Publikacje dla dzieci i młodzieży, edukacja
Stosuj z kodami Y* a także odpowiednim oznaczeniem poziomu i wieku czytelnika 5A*
1.3
1 Kwalifikatory miejsca
Nie stosować kwalifikatora „1” do poszczególnych książek, lecz wybrać właściwy kwalifikator z sekcji 1*
1.2
2 Kwalifikatory językowe
Nie stosuj samego kwalifikatora 2 do poszczególnych książek, lecz wybieraj odpowiednie kwalifikatory 2* poniżej
3 Kwalifikatory chronologiczne
DO NOT USE “3” on individual books, but select qualifiers from section 3* as appropriate
4 Kwalifikatory celów edukacyjnych
DO NOT USE “4” on individual books, but select qualifiers from section 4* as appropriate
5 Kwalifikatory grup docelowych i okolicznościowe
Nie stosuj samego kwalifikatora 5 do poszczególnych książek, lecz wybieraj odpowiednie kwalifikatory 5* poniżej
6 Kwalifikatory stylu
DO NOT USE “6” on individual books, but select qualifiers from section 6* as appropriate

version detail