Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
Y Barnebøker, ungdomsbøker og læremiddel
Bruk Y*-koder for bøker ment for eller skrevet for et ungt publikum (unntatt grafiske romaner, tegneserier, manga i X*). IKKE bruk koden ‘Y’ alene, men velg spesifikke kategorier fra Y*. Bruk Y*-koder med kun en kvalifikator for alder fra 5A*for å gi en indikasjon på hvilken alder utgivelsen passer fra (detaljert angivelse av aldersintervall bør sendes i andre metadata). For YP* brukes kvalifikatorer for pedagogisk formål. Alle andre kvalifikatorer kan brukes der det er hensiktsmessig. IKKE bruk Y*-koder for utgivelser som er ment for voksne, men som også kan leses av unge voksne, se 5LKE. Sjå også:
1.4
YZ Barn og ungdom: papirvarer og anna materiell
Bruk YZ*-koder for varer, produkter og materiell som ikke er bøker og som ikke kan klassifiseres under andre Y*-koder. Brukes med andre emnekoder der det er hensiktsmessig, men YZ* bør angis som den første koden. Detaljer om format angis i andre metadatafelt
1.4
YZS Barn: papirvarer
Her: alle trykte papirvarer, dagbøker, kalendere, plakater, «kits», postkortpakker , bokmerker, etc. ment for barn. Tildel også en annen kode som indikerer emne der det er mulig. Sjå også: WZS Kontormateriell, papirvarer
1.1
YZSG Barn og ungdom: dagbøker og notatbøker
Brukes for dagbøker og notatbøker som har noe tekstlig innhold eller illustrasjoner ment som inspirasjon. Brukes med andre koder for å angi et emne og med kvalifikatorer fra 5A* der det er hensiktsmessig
1.4

versjonsdetaljar