Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
Y Barnebøker, ungdomsbøker og læremiddel
Bruk Y*-koder for bøker ment for eller skrevet for et ungt publikum (unntatt grafiske romaner, tegneserier, manga i X*). IKKE bruk koden ‘Y’ alene, men velg spesifikke kategorier fra Y*. Bruk Y*-koder med kun en kvalifikator for alder fra 5A*for å gi en indikasjon på hvilken alder utgivelsen passer fra (detaljert angivelse av aldersintervall bør sendes i andre metadata). For YP* brukes kvalifikatorer for pedagogisk formål. Alle andre kvalifikatorer kan brukes der det er hensiktsmessig. IKKE bruk Y*-koder for utgivelser som er ment for voksne, men som også kan leses av unge voksne, se 5LKE. Sjå også:
1.4
YX Barn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål
Bruk YX*-koder alene eller sammen med andre Y*-koder for å indikere boktype. Brukes sammen med passende YF*-kode for skjønnlitteratur som tar for seg disse emnene eller spørsmålene
1.3
YXF Barn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: familiar
Her: familiemedlemmer, mødre, fedre, foreldre og bonusforeldre, besteforeldre, slektninger. Brukes for bøker om familier, spesifikke familiemedlemmer etc.
1.4
YXFD Barn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: skilsmisse, separasjon, familiar i oppbrudd 1.3
YXFF Barn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: adopsjon, fosterheim
Her: foreldreløse
1.3
YXFR Barn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: søsken
Her: brødre, søstre
1.4
YXFS Barn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: ny baby
Her: det å få søsken
1.3 1.4

versjonsdetaljar