Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
Y Barnebøker, ungdomsbøker og læremiddel
Bruk Y*-koder for bøker ment for eller skrevet for et ungt publikum (unntatt grafiske romaner, tegneserier, manga i X*). IKKE bruk koden ‘Y’ alene, men velg spesifikke kategorier fra Y*. Bruk Y*-koder med kun en kvalifikator for alder fra 5A*for å gi en indikasjon på hvilken alder utgivelsen passer fra (detaljert angivelse av aldersintervall bør sendes i andre metadata). For YP* brukes kvalifikatorer for pedagogisk formål. Alle andre kvalifikatorer kan brukes der det er hensiktsmessig. IKKE bruk Y*-koder for utgivelser som er ment for voksne, men som også kan leses av unge voksne, se 5LKE. Sjå også:
1.4
YX Barn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål
Bruk YX*-koder alene eller sammen med andre Y*-koder for å indikere boktype. Brukes sammen med passende YF*-kode for skjønnlitteratur som tar for seg disse emnene eller spørsmålene
1.3
YXA Barn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: kropp og helse
Brukes for bøker om menneskekroppen og kroppsdeler. Brukes med YXL*-koder for mental helse i tilknytning til kroppen, f.eks. kroppsbilde
1.4
YXB Barn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: LHBT
Brukes med kvalifikator(er) 5PSG, 5PSL, 5PT der det er hensiktsmessig eller YF*-koder for fortellinger om disse emnene
1.3 1.4
YXC Barn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: kjønnsidentitet
Brukes for titler som tar for seg kjønn og spørsmål rundt dette for ungdom, f.eks. hva det betyr å være ei jente eller en gutt, eller spørsmål om identitet. Brukes med andre koder for å gi mer hensiktsmessig der det er hensiktsmessig. Sjå også: YNMF Barn og ungdom: jenter og kvinner, YNMH Barn og ungdom: gutar og menn
1.3
YXD Barn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: sjølvmedvit og sjølvkjensle
Her: det å finne seg selv, selvinnsikt, selvbilde, egenverdi
1.4
YXE Barn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: kjensler
Her: frykt, glede, samhold, sorg, empati, fremmedgjøring, frustrasjon, sinne, usikkerhet, kjærlighet, vennlighet, angst etc.
1.4
YXF Barn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: familiar
Her: familiemedlemmer, mødre, fedre, foreldre og bonusforeldre, besteforeldre, slektninger. Brukes for bøker om familier, spesifikke familiemedlemmer etc.
1.4
YXG Barn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: død og sorg
Her: tap
1.4
YXH Barn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: relasjonar (ikkje familie)
Brukes for relasjoner mellom sosiale grupperinger blant jevnaldrende
1.3
YXJ Barn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: narkotika og avhengigheit 1.3
YXK Barn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: funksjonshemming, funksjonsnedsetting og spesielle behov
Her: fysisk funksjonshemming og funksjonsnedsettelser eller usynlige funksjonshemminger eller tilstander, rullestolbrukere etc. Brukes med kvalifikatorer fra 5PM* der det er hensiktsmessig
1.4
YXL Barn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: å leve med sjukdom og kroniske tilstandar
Bruk YXL*-koder for bøker som er ment for ungdom som selv lever med sykdom eller ungdom som må takle at noen de kjenner lever med sykdom. Bruk alle YXL*-koder med kvalifikatorer fra 5PM* der det er hensiktsmessig
1.2 1.4
YXM Barn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: multikulturalisme
Brukes for bøker som tar for seg emner i tilknytning til det flerkulturelle og flerkulturelle samfunn
1.4
YXN Barn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: rasisme
Her: xenofobi. Brukes for bøker om diskriminering og fordommer basert på hudfarge eller etnisk opphav, eller fordommer som går på at noen er fra et annet land eller utenfor din egen krets, samt tiltak som gjøres for å adressere rasisme
1.4
YXP Barn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: mangfald / inkludering
Brukes for bøker som tar for seg disse emnene og som har et sett med ulike hovedpersoner eller som illustrerer inkludering uten at dette nødvendigvis er fortellingens hovedtema. Brukes med YF*-koder og kvalifikatorer fra 5P* der det er hensiktsmessig
1.3 1.4
YXQ Barn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: mobbing, vald, overgrep og gruppepress 1.3
YXR Barn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: personleg tryggleik
Her: forholde seg til fremmede, trafikksikkerhet, sikkerhet i hjemmet etc.
1.1 1.3
YXS Barn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: rømlingar
Her: hjemløse
1.1 1.3
YXT Barn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: skulking og skoleproblem 1.3
YXV Ungdom: personlege og sosiale spørsmål: studierettleiing, yrkesråd
Brukes for titler om arbeid, jobber, karriere, yrker ment for ungdom, men ikke pedagogiske titler. Sjå også: YPJV2 Læremiddel: bedriftsøkonomi, YPWC9 Læremiddel: utdanningsval
1.3
YXW Barn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: oppvekst
Her: det å bli voksen, dannelse
1.3 1.4
YXZ Barn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: sosiale forhold
Her: aktivisme. Brukes med YF*-koder for skjønnlitterære fortellinger om disse emnene
1.4

versjonsdetaljar