Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
Y Barnebøker, ungdomsbøker og læremiddel
Bruk Y*-koder for bøker ment for eller skrevet for et ungt publikum (unntatt grafiske romaner, tegneserier, manga i X*). IKKE bruk koden ‘Y’ alene, men velg spesifikke kategorier fra Y*. Bruk Y*-koder med kun en kvalifikator for alder fra 5A*for å gi en indikasjon på hvilken alder utgivelsen passer fra (detaljert angivelse av aldersintervall bør sendes i andre metadata). For YP* brukes kvalifikatorer for pedagogisk formål. Alle andre kvalifikatorer kan brukes der det er hensiktsmessig. IKKE bruk Y*-koder for utgivelser som er ment for voksne, men som også kan leses av unge voksne, se 5LKE. Sjå også:
1.4
YP Læremiddel
Bruk YP*-koder for alle skolebøker og undervisningsmateriell for grunnskolen og videregående skole. For videreutdanning, høyere utdanning og voksenopplæring foretrekkes koder for dette. Brukes med minst en kvalifikator for pedagogisk formål der det er hensiktsmessig. Sjå også: JNU Undervisning i eit spesifikt fag, JNUM Lærarrettleiingar og undervisningsmateriell
1.4
YPW Læremiddel: yrkesfag og andre fag
Bruk YP*-koder for alle skolebøker og undervisningsmateriell for grunnskolen og videregående skole. Brukes med andre emnekategorier, spesielt fra T*. Brukes med kvalifikator(er) for pedagogisk formål der det er hensiktsmessig
1.4
YPWL Læremiddel: studium / studieteknikk
Brukes for tverrfaglige læremidler som handler om det å studere, studieteknikk og studiekompetanse
1.4
YPWL1 Læremiddel: allmennkunnskap
Brukes for læremidler som brukes til undervisning i allmennkunnskap, kultur, kulturell bevissthet
1.4
YPWL2 Læremiddel: studieteknikk
Brukes for læremidler tar for seg studieteknikk, hvordan man kan tilegne seg kunnskap på en effektiv måte bl.a. gjennom skriveteknikker, hvordan ta notater, organisatoriske ferdigheter etc.
1.4
YPWL3 Læremiddel: hugs og kreativ tenking
Brukes for læremidler som lærer elever minneteknikker og hvordan man kan ta initiativ
1.4
YPWL4 Læremiddel: sosiale ferdigheiter og livsmestring
Brukes for læremidler som lærer elever om interaksjon og samhandling med andre, og hvordan man kan takle hverdagslivet
1.4

versjonsdetaljar