Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
Y Barnebøker, ungdomsbøker og læremiddel
Bruk Y*-koder for bøker ment for eller skrevet for et ungt publikum (unntatt grafiske romaner, tegneserier, manga i X*). IKKE bruk koden ‘Y’ alene, men velg spesifikke kategorier fra Y*. Bruk Y*-koder med kun en kvalifikator for alder fra 5A*for å gi en indikasjon på hvilken alder utgivelsen passer fra (detaljert angivelse av aldersintervall bør sendes i andre metadata). For YP* brukes kvalifikatorer for pedagogisk formål. Alle andre kvalifikatorer kan brukes der det er hensiktsmessig. IKKE bruk Y*-koder for utgivelser som er ment for voksne, men som også kan leses av unge voksne, se 5LKE. Sjå også:
1.4
YP Læremiddel
Bruk YP*-koder for alle skolebøker og undervisningsmateriell for grunnskolen og videregående skole. For videreutdanning, høyere utdanning og voksenopplæring foretrekkes koder for dette. Brukes med minst en kvalifikator for pedagogisk formål der det er hensiktsmessig. Sjå også: JNU Undervisning i eit spesifikt fag, JNUM Lærarrettleiingar og undervisningsmateriell
1.4
YPW Læremiddel: yrkesfag og andre fag
Bruk YP*-koder for alle skolebøker og undervisningsmateriell for grunnskolen og videregående skole. Brukes med andre emnekategorier, spesielt fra T*. Brukes med kvalifikator(er) for pedagogisk formål der det er hensiktsmessig
1.4
YPWC Læremiddel: yrkesfag
Her: yrkesfag som ikke er oppført andre steder. Brukes med andre emnekoder, f.eks. fra T*, og med kvalifikator for pedagogisk formål der det er hensiktsmessig
1.4
YPWC1 Læremiddel: helse- og oppvekstfag
Brukes for læremidler for de som utdanner seg til yrker innen helse- og oppvekstfag
1.3
YPWC2 Læremiddel: barne- og ungdomsarbeidar
Brukes for læremidler ment for de som utdanner seg til yrker knyttet til arbeid med barn
1.3
YPWC3 Læremiddel: sal og detaljhandel
Brukes for læremidler ment for de som utdanner seg til yrker innen salg og detaljhandel
1.3
YPWC4 Læremiddel: servicefag
Brukes for læremidler for de som utdanner seg til yrker i serviceindustrien, reiselivsfag, turisme, hoteller, catering, serveringsindustri. Sjå også: YPMT4 Læremiddel: næringsmiddelteknologi, matlaging
1.3 1.4
YPWC5 Læremiddel: frisørfag og skjønnheitsbehandling 1.3
YPWC9 Læremiddel: utdanningsval
Brukes for læremidler som tar for seg arbeidslivet, hvilke kvalifikasjoner man trenger
1.3

versjonsdetaljar