Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
Y Barnebøker, ungdomsbøker og læremiddel
Bruk Y*-koder for bøker ment for eller skrevet for et ungt publikum (unntatt grafiske romaner, tegneserier, manga i X*). IKKE bruk koden ‘Y’ alene, men velg spesifikke kategorier fra Y*. Bruk Y*-koder med kun en kvalifikator for alder fra 5A*for å gi en indikasjon på hvilken alder utgivelsen passer fra (detaljert angivelse av aldersintervall bør sendes i andre metadata). For YP* brukes kvalifikatorer for pedagogisk formål. Alle andre kvalifikatorer kan brukes der det er hensiktsmessig. IKKE bruk Y*-koder for utgivelser som er ment for voksne, men som også kan leses av unge voksne, se 5LKE. Sjå også:
1.4
YP Læremiddel
Bruk YP*-koder for alle skolebøker og undervisningsmateriell for grunnskolen og videregående skole. For videreutdanning, høyere utdanning og voksenopplæring foretrekkes koder for dette. Brukes med minst en kvalifikator for pedagogisk formål der det er hensiktsmessig. Sjå også: JNU Undervisning i eit spesifikt fag, JNUM Lærarrettleiingar og undervisningsmateriell
1.4
YPM Læremiddel: matematikk, naturfag og teknologi
Her: STEM
1.4
YPMT Læremiddel: teknologi
YPMT2 Læremiddel: design og teknologi
Her: læremidler om produktdesign
1.3
YPMT3 Læremiddel: ingeniørvitskap
Her: læremidler om kjøretøyteknikk og -teknologi. Brukes med T*-koder for spesialiserte bøker innen ingeniørutdanning
1.3 1.4
YPMT4 Læremiddel: næringsmiddelteknologi, matlaging
Her: læremidler om ernæring, tilberedning av mat, matsikkerhet. Sjå også: YPWC4 Læremiddel: servicefag
1.4
YPMT5 Læremiddel: elektronikk
Her: læremidler om elektroniske produkter, systemer og teknologi, elektrisitet
1.3
YPMT6 Læremiddel: informasjonsteknologi
Her: undervisning i digital kompetanse, koding eller programmering
1.4
YPMT7 Læremiddel: teknisk teikning 1.3
YPMT8 Læremiddel: trearbeid, metallarbeid etc. 1.3

versjonsdetaljar