Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
Y Barnebøker, ungdomsbøker og læremiddel
Bruk Y*-koder for bøker ment for eller skrevet for et ungt publikum (unntatt grafiske romaner, tegneserier, manga i X*). IKKE bruk koden ‘Y’ alene, men velg spesifikke kategorier fra Y*. Bruk Y*-koder med kun en kvalifikator for alder fra 5A*for å gi en indikasjon på hvilken alder utgivelsen passer fra (detaljert angivelse av aldersintervall bør sendes i andre metadata). For YP* brukes kvalifikatorer for pedagogisk formål. Alle andre kvalifikatorer kan brukes der det er hensiktsmessig. IKKE bruk Y*-koder for utgivelser som er ment for voksne, men som også kan leses av unge voksne, se 5LKE. Sjå også:
1.4
YP Læremiddel
Bruk YP*-koder for alle skolebøker og undervisningsmateriell for grunnskolen og videregående skole. For videreutdanning, høyere utdanning og voksenopplæring foretrekkes koder for dette. Brukes med minst en kvalifikator for pedagogisk formål der det er hensiktsmessig. Sjå også: JNU Undervisning i eit spesifikt fag, JNUM Lærarrettleiingar og undervisningsmateriell
1.4
YPJ Læremiddel: humaniora og samfunnsfag
YPJN Læremiddel: religion
Sjå også: YNR Barn og ungdom: filosofi, religion og tru
YPJN1 Læremiddel: religion: hinduisme
Sjå også: YNRD Barn og ungdom: hinduisme
YPJN2 Læremiddel: religion: buddhisme
Sjå også: YNRF Barn og ungdom: buddhisme
YPJN3 Læremiddel: religion: jødedom
Sjå også: YNRJ Barn og ungdom: jødedom
YPJN4 Læremiddel: religion: kristendom
Sjå også: YNRM Barn og ungdom: kristendom
YPJN5 Læremiddel: religion: islam
Sjå også: YNRP Barn og ungdom: islam
YPJN9 Læremiddel: religion: andre religionar
Sjå også: YNRR Barn og ungdom: andre religionar og åndelege samfunn

versjonsdetaljar