Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
Y Barnebøker, ungdomsbøker og læremiddel
Bruk Y*-koder for bøker ment for eller skrevet for et ungt publikum (unntatt grafiske romaner, tegneserier, manga i X*). IKKE bruk koden ‘Y’ alene, men velg spesifikke kategorier fra Y*. Bruk Y*-koder med kun en kvalifikator for alder fra 5A*for å gi en indikasjon på hvilken alder utgivelsen passer fra (detaljert angivelse av aldersintervall bør sendes i andre metadata). For YP* brukes kvalifikatorer for pedagogisk formål. Alle andre kvalifikatorer kan brukes der det er hensiktsmessig. IKKE bruk Y*-koder for utgivelser som er ment for voksne, men som også kan leses av unge voksne, se 5LKE. Sjå også:
1.4
YP Læremiddel
Bruk YP*-koder for alle skolebøker og undervisningsmateriell for grunnskolen og videregående skole. For videreutdanning, høyere utdanning og voksenopplæring foretrekkes koder for dette. Brukes med minst en kvalifikator for pedagogisk formål der det er hensiktsmessig. Sjå også: JNU Undervisning i eit spesifikt fag, JNUM Lærarrettleiingar og undervisningsmateriell
1.4
YPJ Læremiddel: humaniora og samfunnsfag
YPJH Læremiddel: historie
Brukes med kvalifikator(er) for tidsperiode og pedagogisk formål der det er hensiktsmessig
1.3
YPJJ Læremiddel: samfunnskunnskap
YPJK Læremiddel: medievitskap
Her: læremidler om film, nye medier, tv, digital kommunikasjon
1.3
YPJL Læremiddel: filosofi og etikk 1.3
YPJM Læremiddel: jus og rettsvitskap
Brukes for alle typer undervisningsmateriale som tar for seg rettsvitenskap, jus og lover, ment for videregående skole
1.3
YPJN Læremiddel: religion
Sjå også: YNR Barn og ungdom: filosofi, religion og tru
YPJT Læremiddel: geografi
YPJV Læremiddel: handel og økonomi

versjonsdetaljar