Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
Y Barnebøker, ungdomsbøker og læremiddel
Bruk Y*-koder for bøker ment for eller skrevet for et ungt publikum (unntatt grafiske romaner, tegneserier, manga i X*). IKKE bruk koden ‘Y’ alene, men velg spesifikke kategorier fra Y*. Bruk Y*-koder med kun en kvalifikator for alder fra 5A*for å gi en indikasjon på hvilken alder utgivelsen passer fra (detaljert angivelse av aldersintervall bør sendes i andre metadata). For YP* brukes kvalifikatorer for pedagogisk formål. Alle andre kvalifikatorer kan brukes der det er hensiktsmessig. IKKE bruk Y*-koder for utgivelser som er ment for voksne, men som også kan leses av unge voksne, se 5LKE. Sjå også:
1.4
YN Barn og ungdom: emne
Bruk YN*-koder for faglitteratur av generell interesse som ikke dekkes andre steder og som ikke er laget spesielt for skolebruk. Bruk YN*-koder alene for faglitteratur, eller etter relevant YF*-kode for skjønnlitteratur som omhandler spesifikke emner der det er hensiktsmessig. Brukes med en kvalifikator for intellektuelt nivå 5A*
1.4
YNR Barn og ungdom: filosofi, religion og tru
Bruk YNR*-koder for filosofiske retninger, trossystemer, åndelige tradisjoner, religion eller fortellinger fra en religiøs tradisjon. Brukes med andre Y*-koder og kvalifikator(er) fra 5PG* der det er hensiktsmessig. Sjå også: YPJN* Læremiddel: religion og tilhøyrande underkategoriar, YXZR Barn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: religion
1.4
YNRU Barn og ungdom: oldtidas religionar, mytologiar og legender
Brukes for bøker om myter og legender fra bl.a. gresk, romersk, norrøn, egyptisk, keltisk, aztekisk, afrikansk, asiatisk, amerikansk religion og mytologi. Brukes med YFJ for skjønnlitteratur basert på myter eller gjenfortelling av de originale historiene, og med kvalifikatorer for sted, språk og interesse der det er hensiktsmessig. Sjå også: YFJ Skjønnlitteratur for barn og ungdom: tradisjonelle historier, YNXB Barn og ungdom: overnaturlege og mytologiske vesen
1.2 1.4

versjonsdetaljar