Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
Y Barnebøker, ungdomsbøker og læremiddel
Bruk Y*-koder for bøker ment for eller skrevet for et ungt publikum (unntatt grafiske romaner, tegneserier, manga i X*). IKKE bruk koden ‘Y’ alene, men velg spesifikke kategorier fra Y*. Bruk Y*-koder med kun en kvalifikator for alder fra 5A*for å gi en indikasjon på hvilken alder utgivelsen passer fra (detaljert angivelse av aldersintervall bør sendes i andre metadata). For YP* brukes kvalifikatorer for pedagogisk formål. Alle andre kvalifikatorer kan brukes der det er hensiktsmessig. IKKE bruk Y*-koder for utgivelser som er ment for voksne, men som også kan leses av unge voksne, se 5LKE. Sjå også:
1.4
YN Barn og ungdom: emne
Bruk YN*-koder for faglitteratur av generell interesse som ikke dekkes andre steder og som ikke er laget spesielt for skolebruk. Bruk YN*-koder alene for faglitteratur, eller etter relevant YF*-kode for skjønnlitteratur som omhandler spesifikke emner der det er hensiktsmessig. Brukes med en kvalifikator for intellektuelt nivå 5A*
1.4
YNR Barn og ungdom: filosofi, religion og tru
Bruk YNR*-koder for filosofiske retninger, trossystemer, åndelige tradisjoner, religion eller fortellinger fra en religiøs tradisjon. Brukes med andre Y*-koder og kvalifikator(er) fra 5PG* der det er hensiktsmessig. Sjå også: YPJN* Læremiddel: religion og tilhøyrande underkategoriar, YXZR Barn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: religion
1.4
YNRA Barn og ungdom: filosofi
Her: filosofiske retninger og skoler
1.4
YNRD Barn og ungdom: hinduisme
Sjå også: YPJN1 Læremiddel: religion: hinduisme
1.1
YNRF Barn og ungdom: buddhisme
Sjå også: YPJN2 Læremiddel: religion: buddhisme
1.1
YNRJ Barn og ungdom: jødedom
Sjå også: YPJN3 Læremiddel: religion: jødedom
1.1
YNRM Barn og ungdom: kristendom
Her: barnebibler og bibelfortellinger. Sjå også: YPJN4 Læremiddel: religion: kristendom
1.4
YNRP Barn og ungdom: islam
Sjå også: YPJN5 Læremiddel: religion: islam
1.1
YNRR Barn og ungdom: andre religionar og åndelege samfunn
Brukes for bøker om religioner som praktiseres i samtida, men som ikke har egne kategorier; praksis, fortellinger, ritualer og trossystemer knyttet til disse. Brukes med QR*-koder og kvalifikator for sted der det er hensiktsmessig. Sjå også: YPJN9 Læremiddel: religion: andre religionar
1.4
YNRU Barn og ungdom: oldtidas religionar, mytologiar og legender
Brukes for bøker om myter og legender fra bl.a. gresk, romersk, norrøn, egyptisk, keltisk, aztekisk, afrikansk, asiatisk, amerikansk religion og mytologi. Brukes med YFJ for skjønnlitteratur basert på myter eller gjenfortelling av de originale historiene, og med kvalifikatorer for sted, språk og interesse der det er hensiktsmessig. Sjå også: YFJ Skjønnlitteratur for barn og ungdom: tradisjonelle historier, YNXB Barn og ungdom: overnaturlege og mytologiske vesen
1.2 1.4
YNRX Barn og ungdom: religiøse tekster, bønne- og andaktsbøker
Her: hellige tekster, blant annet forenklede versjoner, historier basert på hellige tekster, bønnebøker og materiale laget til andakt, for barn. Kan brukes med andre YNR*-koder som indikerer religion, og med 5PG*-koder der det er hensiktsmessig
1.4

versjonsdetaljar