Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
Y Barnebøker, ungdomsbøker og læremiddel
Bruk Y*-koder for bøker ment for eller skrevet for et ungt publikum (unntatt grafiske romaner, tegneserier, manga i X*). IKKE bruk koden ‘Y’ alene, men velg spesifikke kategorier fra Y*. Bruk Y*-koder med kun en kvalifikator for alder fra 5A*for å gi en indikasjon på hvilken alder utgivelsen passer fra (detaljert angivelse av aldersintervall bør sendes i andre metadata). For YP* brukes kvalifikatorer for pedagogisk formål. Alle andre kvalifikatorer kan brukes der det er hensiktsmessig. IKKE bruk Y*-koder for utgivelser som er ment for voksne, men som også kan leses av unge voksne, se 5LKE. Sjå også:
1.4
YN Barn og ungdom: emne
Bruk YN*-koder for faglitteratur av generell interesse som ikke dekkes andre steder og som ikke er laget spesielt for skolebruk. Bruk YN*-koder alene for faglitteratur, eller etter relevant YF*-kode for skjønnlitteratur som omhandler spesifikke emner der det er hensiktsmessig. Brukes med en kvalifikator for intellektuelt nivå 5A*
1.4
YNM Barn og ungdom: folk og stader
Brukes med kvalifikator(er) for geografi der det er hensiktsmessig
1.3
YNMC Barn og ungdom: land, kulturar og nasjonal identitet
Her: de enkelte lands symboler, monumenter, klesdrakter, flagg, skikker etc. Brukes med kvalifikator(er) for geografi der det er hensiktsmessig
1.1 1.3
YNMD Barn og ungdom: feiringar, høgtider, festivalar og feriar
Brukes med kvalifikatorer fra 5H* der det er hensiktsmessig. Sjå også: YNR* Barn og ungdom: filosofi, religion og tru og tilhøyrande underkategoriar, 5H* Høgtider, hendingar og årstider og tilhøyrande underkategoriar
1.3
YNMF Barn og ungdom: jenter og kvinner
Brukes for bøker hvor det å være jente eller kvinne er et sentralt tema
1.1
YNMH Barn og ungdom: gutar og menn
Brukes for bøker hvor det å være gutt eller mann er et sentralt tema
1.1
YNMK Barn og ungdom: byar og byliv
Her: forsteder, indre by, storbyer, småbyer etc. Brukes for bøker som foregår i urbane miljøer eller bøker om spesifikke byer. Brukes med kvalifikator(er) for sted der det er hensiktsmessig
1.1 1.4
YNML Barn og ungdom: bygder og livet på garden 1.1
YNMW Barn og ungdom: dronningar, kongar, prinsesser, prinsar etc.
Her: kongelige. Brukes for titler om kongelige eller titler som har en kongelig hovedperson
1.1 1.3

versjonsdetaljar