Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
Y Barnebøker, ungdomsbøker og læremiddel
Bruk Y*-koder for bøker ment for eller skrevet for et ungt publikum (unntatt grafiske romaner, tegneserier, manga i X*). IKKE bruk koden ‘Y’ alene, men velg spesifikke kategorier fra Y*. Bruk Y*-koder med kun en kvalifikator for alder fra 5A*for å gi en indikasjon på hvilken alder utgivelsen passer fra (detaljert angivelse av aldersintervall bør sendes i andre metadata). For YP* brukes kvalifikatorer for pedagogisk formål. Alle andre kvalifikatorer kan brukes der det er hensiktsmessig. IKKE bruk Y*-koder for utgivelser som er ment for voksne, men som også kan leses av unge voksne, se 5LKE. Sjå også:
1.4
YB Bøker for barn (0 til 6 år)
Bruk YB*-koder både for fysiske og digitale utgivelser. Beskrivelsene forholder seg kun til innholdet, ikke formatet (format beskrives i andre metadata). Her: billedbøker, aktivitetsbøker, bøker for tidlig læring. Ved bruk av YB*-kode tildel også en passende kvalifikator fra 5A* for å gi en indikasjon på hvilken alder utgivelsen passer fra. Sjå også:
1.4
YBL Barn under skolealder / Tidleg læring
Bruk YBL*-koder på produkter beregnet for barn som ikke har begynt på skolen (Ca. 0 til 6 år). Tidlig læring
1.1
YBLA Barn under skolealder: bokstavar og ord
Her: ABC-bøker, alfabetbøker, barnets første ord etc.
1.4
YBLB Barn under skolealder: rim og regler
Her: barnerim, enkle vers etc. Sjå også: YDP Barn og ungdom: lyrikk
1.1
YBLC Barn under skolealder: tal og rekning 1.1
YBLD Barn under skolealder: farger 1.1
YBLF Barn under skolealder: motsetningar 1.1
YBLH Barn under skolealder: storleik, former og mønster 1.1
YBLJ Barn under skolealder: tid og årstider
Her: bøker om klokka, dagene, årstider etc.
1.1
YBLL Barn under skolealder: natur og dyr
Her: dyreunger
1.1 1.4
YBLM Barn under skolealder: daglege rutinar
Her: hverdagsliv for små barn: bading, legging, pottetrening, tannpuss, måltider, soving, det å stå opp og kle på seg etc.
1.1 1.4
YBLN Barn under skolealder: opplevingar 1.1
YBLP Barn under skolealder: menneske som hjelper oss
Her: forskjellige yrker som leger, lærere, sykepleiere brannmenn, postmenn
1.1
YBLQ Barn under skolealder: familie
Brukes med YXF*-koder der det er hensiktsmessig
1.3
YBLT Barn under skolealder: køyretøy
Her: bøker om skip, fly, tog, lastebiler, biler, sykler, busser og andre kjøretøy
1.3

versjonsdetaljar