Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
Y Barnebøker, ungdomsbøker og læremiddel
Bruk Y*-koder for bøker ment for eller skrevet for et ungt publikum (unntatt grafiske romaner, tegneserier, manga i X*). IKKE bruk koden ‘Y’ alene, men velg spesifikke kategorier fra Y*. Bruk Y*-koder med kun en kvalifikator for alder fra 5A*for å gi en indikasjon på hvilken alder utgivelsen passer fra (detaljert angivelse av aldersintervall bør sendes i andre metadata). For YP* brukes kvalifikatorer for pedagogisk formål. Alle andre kvalifikatorer kan brukes der det er hensiktsmessig. IKKE bruk Y*-koder for utgivelser som er ment for voksne, men som også kan leses av unge voksne, se 5LKE. Sjå også:
1.4
YB Bøker for barn (0 til 6 år)
Bruk YB*-koder både for fysiske og digitale utgivelser. Beskrivelsene forholder seg kun til innholdet, ikke formatet (format beskrives i andre metadata). Her: billedbøker, aktivitetsbøker, bøker for tidlig læring. Ved bruk av YB*-kode tildel også en passende kvalifikator fra 5A* for å gi en indikasjon på hvilken alder utgivelsen passer fra. Sjå også:
1.4
YBG Aktivitetsbøker og aktivitetspakker for barn
Bruk YBG for barns aktivitetsprodukter og interaktive produkter, klistremerkebøker etc., for alle aldersgrupper. Brukes for utgivelser hvor hovedformålet og -innholdet er en aktivitet som krever deltagelse og interaksjon, dvs. noe man skal lage. Bruk YBG*-koder med andre Y*-koder der det er hensiktsmessig. Foretrekk andre Y*-koder som hovedkategori hvor hovedinnholdet er viktigere enn den interaktive delen av utgivelsen. (Detaljert informasjon om format beskrives i andre metadata)
1.4
YBGS Papirforming
Her: origamibøker, bøker med papirdukker eller papirmodeller som man kan lage eller sette sammen, ting som kan klippes eller trykkes ut, papirbretting eller andre aktiviteter for barn hvor man bruker papir og kartong
1.4

versjonsdetaljar