Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
Y Barnebøker, ungdomsbøker og læremiddel
Bruk Y*-koder for bøker ment for eller skrevet for et ungt publikum (unntatt grafiske romaner, tegneserier, manga i X*). IKKE bruk koden ‘Y’ alene, men velg spesifikke kategorier fra Y*. Bruk Y*-koder med kun en kvalifikator for alder fra 5A*for å gi en indikasjon på hvilken alder utgivelsen passer fra (detaljert angivelse av aldersintervall bør sendes i andre metadata). For YP* brukes kvalifikatorer for pedagogisk formål. Alle andre kvalifikatorer kan brukes der det er hensiktsmessig. IKKE bruk Y*-koder for utgivelser som er ment for voksne, men som også kan leses av unge voksne, se 5LKE. Sjå også:
1.4
YB Bøker for barn (0 til 6 år)
Bruk YB*-koder både for fysiske og digitale utgivelser. Beskrivelsene forholder seg kun til innholdet, ikke formatet (format beskrives i andre metadata). Her: billedbøker, aktivitetsbøker, bøker for tidlig læring. Ved bruk av YB*-kode tildel også en passende kvalifikator fra 5A* for å gi en indikasjon på hvilken alder utgivelsen passer fra. Sjå også:
1.4
YBG Aktivitetsbøker og aktivitetspakker for barn
Bruk YBG for barns aktivitetsprodukter og interaktive produkter, klistremerkebøker etc., for alle aldersgrupper. Brukes for utgivelser hvor hovedformålet og -innholdet er en aktivitet som krever deltagelse og interaksjon, dvs. noe man skal lage. Bruk YBG*-koder med andre Y*-koder der det er hensiktsmessig. Foretrekk andre Y*-koder som hovedkategori hvor hovedinnholdet er viktigere enn den interaktive delen av utgivelsen. (Detaljert informasjon om format beskrives i andre metadata)
1.4
YBGC Fargeleggings-, teikne-, målebøker
Her: aktivitetsbøker hvor man skal fargelegge, pakker med bok og male- eller tegnesaker, prikk-til-prikk-bøker, bøker med stempler, å lære å tegne eller male etc. Sjå også: YNA Barn og ungdom: kunst og kunstnarar
1.2 1.4

versjonsdetaljar