Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
Y Barnebøker, ungdomsbøker og læremiddel
Bruk Y*-koder for bøker ment for eller skrevet for et ungt publikum (unntatt grafiske romaner, tegneserier, manga i X*). IKKE bruk koden ‘Y’ alene, men velg spesifikke kategorier fra Y*. Bruk Y*-koder med kun en kvalifikator for alder fra 5A*for å gi en indikasjon på hvilken alder utgivelsen passer fra (detaljert angivelse av aldersintervall bør sendes i andre metadata). For YP* brukes kvalifikatorer for pedagogisk formål. Alle andre kvalifikatorer kan brukes der det er hensiktsmessig. IKKE bruk Y*-koder for utgivelser som er ment for voksne, men som også kan leses av unge voksne, se 5LKE. Sjå også:
1.4
YB Bøker for barn (0 til 6 år)
Bruk YB*-koder både for fysiske og digitale utgivelser. Beskrivelsene forholder seg kun til innholdet, ikke formatet (format beskrives i andre metadata). Her: billedbøker, aktivitetsbøker, bøker for tidlig læring. Ved bruk av YB*-kode tildel også en passende kvalifikator fra 5A* for å gi en indikasjon på hvilken alder utgivelsen passer fra. Sjå også:
1.4
YBC Bildebøker
Bruk YBC*-koder for illustrerte bøker for barn, hvor innholdet formidles av en kombinasjon av tekst og bilder eller gjennom bilder alene. Ei ‘billedbok’ er ikke det samme ei ‘illustrert bok’, siden illustrasjonene er minst like viktige som teksten og utgjør en viktig del av boka. Bruk YBC*-koder med andre koder fra Y* der det er hensiktsmessig, f.eks. YNB for billedbøker som er biografier eller YPCA21 for billedbøker som er en del av et leseopplæringsprogram
1.4
YBCS Bildebøker med tekst
Her: billedbøker som forteller en historie, hvor teksten er avhengig av illustrasjonene. Brukes med YF*-koder for å angi sjanger der det er hensiktsmessig, eller med YN*- eller YX*-kategorier som sekundærkoder for fortellinger om et spesielt tema. YBCS bør vanligvis være hovedkoden når den brukes sammen med YF*, YN* eller YX*. Foretrekk X*-koder for fortellinger i tegneserie- eller mangaform. Sjå også:
1.4
YBCS1 Bildebøker med tekst: godnatthistorier og draumar 1.1
YBCS2 Bildebøker med tekst: fantasi og leik
Her: billedbøker som bruker fantasi og/eller lek, ofte for å skape en fantasiverden
1.1

versjonsdetaljar