Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
Y Barnebøker, ungdomsbøker og læremiddel
Bruk Y*-koder for bøker ment for eller skrevet for et ungt publikum (unntatt grafiske romaner, tegneserier, manga i X*). IKKE bruk koden ‘Y’ alene, men velg spesifikke kategorier fra Y*. Bruk Y*-koder med kun en kvalifikator for alder fra 5A*for å gi en indikasjon på hvilken alder utgivelsen passer fra (detaljert angivelse av aldersintervall bør sendes i andre metadata). For YP* brukes kvalifikatorer for pedagogisk formål. Alle andre kvalifikatorer kan brukes der det er hensiktsmessig. IKKE bruk Y*-koder for utgivelser som er ment for voksne, men som også kan leses av unge voksne, se 5LKE. Sjå også:
1.4
YB Bøker for barn (0 til 6 år)
Bruk YB*-koder både for fysiske og digitale utgivelser. Beskrivelsene forholder seg kun til innholdet, ikke formatet (format beskrives i andre metadata). Her: billedbøker, aktivitetsbøker, bøker for tidlig læring. Ved bruk av YB*-kode tildel også en passende kvalifikator fra 5A* for å gi en indikasjon på hvilken alder utgivelsen passer fra. Sjå også:
1.4
YBC Bildebøker
Bruk YBC*-koder for illustrerte bøker for barn, hvor innholdet formidles av en kombinasjon av tekst og bilder eller gjennom bilder alene. Ei ‘billedbok’ er ikke det samme ei ‘illustrert bok’, siden illustrasjonene er minst like viktige som teksten og utgjør en viktig del av boka. Bruk YBC*-koder med andre koder fra Y* der det er hensiktsmessig, f.eks. YNB for billedbøker som er biografier eller YPCA21 for billedbøker som er en del av et leseopplæringsprogram
1.4
YBD Barn og ungdom: kapittelbøker
Brukes for bøker for barn og ungdom som primært består av tekst, men som inneholder et betydelig antall illustrasjoner. Vanligvis er bøkene korte og forholdsvis enkle, delt i korte kapitler og ment for lesere som er i ferd med å utvikle leseferdighetene sine - de som er på vei fra billedbøker til bøker med mer tekst. Brukes med relevante YF*-koder for å angi sjanger der det er hensiktsmessig, eller med YN*- eller YX*-kategorier som sekundærkoder for fortellinger om et spesielt tema. Foretrekk X*-koder for fortellinger i tegneserie- eller mangaform. Sjå også: YBCS Bildebøker med tekst
1.4
YBG Aktivitetsbøker og aktivitetspakker for barn
Bruk YBG for barns aktivitetsprodukter og interaktive produkter, klistremerkebøker etc., for alle aldersgrupper. Brukes for utgivelser hvor hovedformålet og -innholdet er en aktivitet som krever deltagelse og interaksjon, dvs. noe man skal lage. Bruk YBG*-koder med andre Y*-koder der det er hensiktsmessig. Foretrekk andre Y*-koder som hovedkategori hvor hovedinnholdet er viktigere enn den interaktive delen av utgivelsen. (Detaljert informasjon om format beskrives i andre metadata)
1.4
YBL Barn under skolealder / Tidleg læring
Bruk YBL*-koder på produkter beregnet for barn som ikke har begynt på skolen (Ca. 0 til 6 år). Tidlig læring
1.1

versjonsdetaljar