Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
W Livsstil, hobby og fritid
Bruk koder fra W på bøker for allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘W’ alene, men velg spesifikke kategorier fra W*. Bruk W*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig. Foretrekk passende koder fra seksjonene A, K, P, R, T, etc. på bøker for høyere utdanning og profesjonsmarkedet
1.4
WN Natur
Bruk WN*-koder på bøker for allmennmarkedet. Foretrekk koder fra seksjonene P, R, T etc., på bøker for høyere utdanning og profesjonsmarkedet
WNC Ville dyr
Sjå også: PSV* Zoologi og dyrevitskap og tilhøyrande underkategoriar
WNCB Ville dyr: fuglar og fugletitting
Sjå også: PSVJ Zoologi: fuglar
WNCF Ville dyr: pattedyr
Sjå også: PSVM Zoologi: pattedyr
WNCK Ville dyr: reptil og amfibium
Sjå også: PSVF Zoologi: amfibium og reptil
WNCN Ville dyr: insekt, sommarfuglar og edderkoppar
Sjå også: PSVA Zoologi: virvellause dyr
WNCS Ville dyr: dyr som lever i vatn
Sjå også: PSP Hydrobiologi, PSVC Zoologi: fisk, PSVM2 Zoologi: sjøpattedyr

versjonsdetaljar