Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
W Livsstil, hobby og fritid
Bruk koder fra W på bøker for allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘W’ alene, men velg spesifikke kategorier fra W*. Bruk W*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig. Foretrekk passende koder fra seksjonene A, K, P, R, T, etc. på bøker for høyere utdanning og profesjonsmarkedet
1.4
WG Transport
Sjå også: KNG Transportnæringar, TR* Transportteknologi og -næringar og tilhøyrande underkategoriar
WGC Veg- og motorkøyretøy
Sjå også: TRCT Veitransport og transportnæringar
WGD Syklar og ikkje-motorisert transport
Sjå også: SMQ Sykkelsport, SZD Sykling
WGF Tog og jernbane
Her: bedriftshistorie, kart og atlas, generelle verk om jernbaner. Sjå også: TRF* Jernbaneteknologi, -teknikk og -næringar og tilhøyrande underkategoriar
1.3
WGG Skip og båtar
Class here: inland waterways and ocean-going craft. Sjå også: NHTM Maritim historie, SPN* Båtar: sport og fritid og tilhøyrande underkategoriar
1.3
WGM Luftfartøy og luftfart
Her: kommersiell luftfart, flyselskap, flyplasser. Sjå også: TRP* Romfarts- og luftfartsteknologi og tilhøyrande underkategoriar
1.3

versjonsdetaljar