Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
W Livsstil, hobby og fritid
Bruk koder fra W på bøker for allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘W’ alene, men velg spesifikke kategorier fra W*. Bruk W*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig. Foretrekk passende koder fra seksjonene A, K, P, R, T, etc. på bøker for høyere utdanning og profesjonsmarkedet
1.4
WB Mat og drikke etc.
Her: gastronomi, generelle utgivelser om mat, matlaging og drikke. Bruk WB*-koder med NHTB for mat, matlaging og drikke i et historisk perspektiv, eller med JBCC4 for kulturstudier innen emnet. Sjå også: JBCC4 Kulturstudium: mat og samfunn
1.4
WC Antikvitetar og samleobjekt
Bruk WC*-koder for bøker om antikviteter og om det å samle på dem
1.4
WD Hobbyar, spørjebøker og spel
WF Husflid, kunsthandverk og handarbeid
Bruk WF *-koder for praktiske «hvordan-gjøre-det selv bøker» og hobbybøker. Foretrekk koder fra A* for bøker om kunsthistorie og -kritikk, eller koder fra T* for bøker for høyere utdanning og profesjonsmarkedet. Sjå også: AFT Dekorativ kunst
1.4
WG Transport
Sjå også: KNG Transportnæringar, TR* Transportteknologi og -næringar og tilhøyrande underkategoriar
WH Humor
Sjå også: XY Teikneseriestriper
WJ Livsstil og personleg utsjånad
WK Heim og vedlikehald av hus
Sjå også: TTVT Vaktmeistrar, hushaldersker, reinhaldsarbeidarar etc., VSH Bustad og eigedom for enkeltindividet: kjøp/sal og juridiske spørsmål
WM Hagearbeid
Sjå også: TVS Kommersielt hagebruk
WN Natur
Bruk WN*-koder på bøker for allmennmarkedet. Foretrekk koder fra seksjonene P, R, T etc., på bøker for høyere utdanning og profesjonsmarkedet
WQ Lokalhistorie og slekt, nostalgia
WT Reiser og ferie
Med WT*-koder , tildel også den mest spesifikke kvalifikatoren for sted
WZ Kontormateriell og diverse produkt
Bruk WZ*-koder for produkter som kontormateriell, papirvarer, skrivesaker og andre varer for voksne, hvor man ikke kan bruke en annen emnekategori som hovedkategori. Brukes med andre emnekoder der det er hensiktsmessig, men WZ* bør angis som hovedkoden. Detaljer og formater beskrives i andre metadata
1.4

versjonsdetaljar