Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
V Helse, relasjonar og personleg utvikling
Bruk V* koder for bøker for allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘V’ alene, men velg en spesifikk kode fra V*. Bruk V*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig. Foretrekk koder fra C*, J*, K*, L*, M*, Q*, R* for bøker for profesjonsmarkedet
1.4
VX Sinn, kropp, sjel
Bruk VX*-koder bare på bøker for allmennmarkedet. Foretrekk passende koder fra seksjonene J, M, Q, etc. på bøker for høyere utdanning og profesjonsmarkedet
VXA Sinn, kropp, sjel: tankar og praksis
VXF Spådomskunst
VXH Alternative behandlingsmåtar, healing og helse
Her: naturmedisin. Brukes for behandlingsmåter og behandlere, inkludert healere, naturmedisinere. Bruk VXH*-koder med MX dersom innholdet er beregnet på medisinsk fagpersonell. Sjå også: MX* Alternativ medisin og tilhøyrande underkategoriar
1.4
VXK Jordenergi
Her: ønskekvist, energilinjer, kontroversiell viten
1.1 1.4
VXM Sinn, kropp, sjel: meditasjon og visualisering
Her: yoga som meditasjon
VXN Draumar og draumetyding
Sjå også: JMT Psykologi: tilstandar av medvit
VXP Psykiske evner og psykiske fenomen
Her: ekstrasensorisk persepsjon, telepati, telekinese etc. Sjå også: JMX Parapsykologiske studium
VXQ Oversanselege fenomen / det paranormale
VXV Feng Shui og andre tilnærmingar til bustadsdesign og byggestil
Her: Vastu Shastra
1.2
VXW Mystikk, magi og okkulte interesser
Bruk VXW*-koder på bøker for allmennmarkedet. Foretrekk QRY*-koder på bøker for høyere utdanning og profesjonsmarkedet. Sjå også: QRYX* Okkulte studium og tilhøyrande underkategoriar

versjonsdetaljar