Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
V Helse, relasjonar og personleg utvikling
Bruk V* koder for bøker for allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘V’ alene, men velg en spesifikk kode fra V*. Bruk V*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig. Foretrekk koder fra C*, J*, K*, L*, M*, Q*, R* for bøker for profesjonsmarkedet
1.4
VS Sjølvhjelp, personleg utvikling og praktiske råd
Bruk VS*-koder på bøker for allmennmarkedet. Foretrekk passende koder fra seksjonene C, J, K, L, Q, R etc. på bøker for høyere utdanning og profesjonsmarkedet
1.3
VSP Populærpsykologi
Sjå også: QDX Populærfilosofi
VSPD Mindfulness
Her: terapi basert på meditasjon og beslektede tilnærminger
1.2
VSPM Sjølvutvikling, motivasjon, sjølvtillit og positiv mental innstilling 1.3
VSPP Personlegdomstrekk
Her: personlighetstester, ekstroverte, introverte, empatikere, høysensitive personer, høyt begavede personer etc. Brukes for bøker for allmennmarkedet som tar for seg ulike personlighetstrekk og -typer. Sjå også: JMS Psykologi: eget, identitet, personlegdom
1.4
VSPT Forbetring av hugsen og teknikkar for tenking
Her: IQ-tester etc., for å teste selv, tankekart, logiske resonnementer
1.4
VSPX Nevrolingvistisk programmering (NLP)

versjonsdetaljar