Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
V Helse, relasjonar og personleg utvikling
Bruk V* koder for bøker for allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘V’ alene, men velg en spesifikk kode fra V*. Bruk V*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig. Foretrekk koder fra C*, J*, K*, L*, M*, Q*, R* for bøker for profesjonsmarkedet
1.4
VS Sjølvhjelp, personleg utvikling og praktiske råd
Bruk VS*-koder på bøker for allmennmarkedet. Foretrekk passende koder fra seksjonene C, J, K, L, Q, R etc. på bøker for høyere utdanning og profesjonsmarkedet
1.3
VSA Kvardagstips og -triks
Brukes for samlinger av nyttige og praktiske tips og knep som kan gjøre livet litt enklere. Brukes med andre emnekoder der det er hensiktsmessig
1.4
VSB Personleg økonomi
Her: det å forvalte pengene sine, inntekt, husholdningsbudsjett
1.3
VSC Råd om karriere og det å oppnå suksess
Her: presentasjonsteknikk. Brukes for bøker som gir karriereråd og om hvordan du kan fungere best mulig på arbeidsplassen. Brukes med 4CP*-koder for forberedelse til tester, prøver eller eksamener, og med andre emnekoder for bransjespesifikke råd
1.4
VSD Lover, statsborgarskap og rettar for den vanlege person
VSF Køyrekunnskapar og køyring
Her: førerkort, førerprøven, det å lære seg å kjøre. Brukes med WGC*-koder for å angi type kjøretøy der det er hensiktsmessig
1.3
VSG Forbrukarrådgiving
Sjå også: WJS Kjøpeguidar
VSH Bustad og eigedom for enkeltindividet: kjøp/sal og juridiske spørsmål
Sjå også: WK* Heim og vedlikehald av hus og tilhøyrande underkategoriar
VSK Yrkes- og utdanningsrettleiing
Sjå også: JN* Pedagogikk og tilhøyrande underkategoriar
VSL Lese- og skriveopplæring for vaksne: guidar og handbøker
Sjå også: CFC Lese- og skriveferdigheiter
VSN Matematikk for vaksne: guidar og handbøker
VSP Populærpsykologi
Sjå også: QDX Populærfilosofi
VSR Pensjonisttilværet
Sjå også: KFFP Pensjonar
VSS Sosiale ferdigheiter og omgang med andre menneske
Her: råd om å håndtere sosiale situasjoner
1.2 1.4
VSW Å bu og arbeide i utlandet
Her: praktiske råd om det å bo og arbeide i utlandet
VSY Eigenberedskap / Å forberede seg på nødssituasjonar
Her: katastrofehåndbøker. Brukes for praktiske guider for den som vil forberede seg på kriser, naturkatastrofer og andre nødsituasjoner
1.4
VSZ Sjølvforsyning og grøn livsstil
Her: livsstiler som inkluderer det å leve etisk, med lave karbonutslipp, uten plast, enkle livsstiler. Brukes for bøker som inneholder praktiske tips og råd, eller forslag til hvordan man kan ha en bærekraftig livsstil. Sjå også: RNU Berekraft
1.4

versjonsdetaljar