Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
V Helse, relasjonar og personleg utvikling
Bruk V* koder for bøker for allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘V’ alene, men velg en spesifikk kode fra V*. Bruk V*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig. Foretrekk koder fra C*, J*, K*, L*, M*, Q*, R* for bøker for profesjonsmarkedet
1.4
VF Familie og helse
Bruk VF*-koder på bøker for allmenmarkedet. Foretrekk passende koder fra seksjonene J, M etc. på bøker for høyere utdanning og profesjonsmarkedet
VFB Personleg tryggleik
VFD Populærmedisin og helse
Brukes for populærmedisinsk tilnærming til hele menneskekroppen eller deler av denne
1.4
VFG Sjukepleie i heimen
Brukes for bøker for allmennmarkedet som inneholder praktiske råd om det å ta vare på personer i deres eget hjem. Sjå også: MQC* Sjukepleie og tilhøyrande underkategoriar
1.4
VFJ Takle personlege problem og helseproblem
Brukes for bøker for allmennmarkedet. Brukes med andre koder der det er hensiktsmessig, f.eks. F*-koder for romaner, eller 5L* når det er spesifikke aldersgrupper som omhandles
1.4
VFL Å slutte å røyke
VFM Trening og kosthald
VFV Familie og relasjonar
Brukes for bøker som tar for seg ulike typer relasjoner i familier eller sosiale grupper, som ikke er dekket av andre koder. Sjå også: JBFW Sex og seksualitet: sosiale aspekt, JHBK Sosiologi: familie og relasjonar, WQY Familiehistorie og slektsgransking
1.4
VFX Foreldrerolla
Her: råd for mødre, fedre og besteforeldre, om oppdragelse etc.
1.4

versjonsdetaljar