Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
U Data- og informasjonsteknologi
Bruk U*-koder for akademiske utgivelser, og utgivelser for profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘U’ alene, men velg spesifikke kategorier fra U*. Bruk U*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, spesielt med kvalifikatorer for pedagogisk formål for bøker for studenter
1.4
UY Informatikk
UYQ Kunstig intelligens
Sjå også: GTK Kognitive studium
UYQE Ekspertsystem og kunnskapsbaserte system
UYQL Naturlig språk og maskinoversetting
UYQM Maskinlæring
Her: dyp læring
1.3
UYQN Nevrale nettverk og fuzzy system
UYQP Mønstergjenkjenning
UYQS Stemmegjenkjenning
UYQV Computer vision

versjonsdetaljar