Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
U Data- og informasjonsteknologi
Bruk U*-koder for akademiske utgivelser, og utgivelser for profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘U’ alene, men velg spesifikke kategorier fra U*. Bruk U*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, spesielt med kvalifikatorer for pedagogisk formål for bøker for studenter
1.4
UX Bruksretta databehandling
Her: digital forskning og teknikker, anvendelse av kunstig intelligens i samfunnet, analyse av stordata eller metoder og verktøy innen databehandling som brukes på tradisjonelle disipliner. Sjå også: PSAX Bioinformatikk, MBF Medisin- og helsefagleg informatikk
1.4
UXA Dataprogram for kunst og humaniora
UXJ Dataprogram for pedagogikk, psykologi, sosiologi og samfunnsfag
Sjå også: GTK Kognitive studium
UXT Dataprogram i industri og teknologi 1.1

versjonsdetaljar