Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
U Data- og informasjonsteknologi
Bruk U*-koder for akademiske utgivelser, og utgivelser for profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘U’ alene, men velg spesifikke kategorier fra U*. Bruk U*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, spesielt med kvalifikatorer for pedagogisk formål for bøker for studenter
1.4
UT Datakommunikasjon og -nettverk
UTC Nettskya
eng: cloud computing
UTD Klient-server nettverk
Her: klient-tjener nettverk
UTE Systemadministrasjon
UTF Nettverksadministrasjon
UTG Grid computing
Her: rutenett
UTM Elektronisk post (e-post): profesjonelt
UTN Nettverkstryggleik
UTP Nettverksstandardar og -protokollar
UTR Distribuerte system
UTS Nettverkspakker
UTV Virtualisering
UTW WAP nettverk
UTX Elektronisk datautveksling (EDI)

versjonsdetaljar