Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
U Data- og informasjonsteknologi
Bruk U*-koder for akademiske utgivelser, og utgivelser for profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘U’ alene, men velg spesifikke kategorier fra U*. Bruk U*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, spesielt med kvalifikatorer for pedagogisk formål for bøker for studenter
1.4
UN Databasar
UNA Databasedesign og -teori
UNC Datafangst og analyse
Her: informasjonsgrafikk, datavisualisering, stordata, datasett, dataanalyse, datavitenskap. Sjå også: GPH Datavitskap og -analyse
1.4
UND Datavarehus
UNF Datagraving
UNH Informasjonsgjenfinning
UNJ Objektdatabasar
UNK Distribuerte databasar
UNN Databasar og web
UNS Databaseprogram
Her: Oracle, Access, SQL etc.

versjonsdetaljar