Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
U Data- og informasjonsteknologi
Bruk U*-koder for akademiske utgivelser, og utgivelser for profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘U’ alene, men velg spesifikke kategorier fra U*. Bruk U*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, spesielt med kvalifikatorer for pedagogisk formål for bøker for studenter
1.4
UM Programmering / programvareutvikling
UMA Programmeringsteknikkar
UMB Algoritmar og datastruktur
UMC Kompilatorar og fortolkarar
UMF Smidig programmering
Her: Agile programmering
UMG Aspektorientert programmering
UMH Extreme programming (XP)
UMJ Funksjonell programmering
UMK Spelutvikling og -programmering
UML Grafisk programmering
UMN Objektorientert programmering
UMP Programmering: Microsoft
UMQ Programmering: Mac
UMR Nettverksprogrammering
UMS Mobilar og handhaldne einingar - programmering
UMT Databaseprogrammering
UMW Webprogrammering
UMX Programmerings- og skriptspråk
UMZ Programvareutvikling

versjonsdetaljar