Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
U Data- og informasjonsteknologi
Bruk U*-koder for akademiske utgivelser, og utgivelser for profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘U’ alene, men velg spesifikke kategorier fra U*. Bruk U*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, spesielt med kvalifikatorer for pedagogisk formål for bøker for studenter
1.4
UK Maskinvare
UKC Superdatamaskinar
UKD Stormaskinar og minidatamaskinar
UKF Serverar
Her: tjenere
UKG Rutenett og parallelle datamaskinar
UKL Smartteknologi
Brukes for bøker for profesjonsmarkedet om smartteknologi i hjemmet, sammenkoblede smartenheter, tingenes internett, mekaniske eller digitale maskiner eller objekter
1.4
UKM Innebygde system
UKN Nettverkskomponentar
UKP Personlege datamaskinar
UKR Vedlikehald og reparasjon
UKS Lagringsmedium og periferieiningar
Her: harddisker, cd-brennere, minnepenner, skrivere, skannere etc.
UKX Systemverktøy og hjelpeprogram

versjonsdetaljar