Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
U Data- og informasjonsteknologi
Bruk U*-koder for akademiske utgivelser, og utgivelser for profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘U’ alene, men velg spesifikke kategorier fra U*. Bruk U*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, spesielt med kvalifikatorer for pedagogisk formål for bøker for studenter
1.4
UF Administrasjons- og forretningsapplikasjonar
UFB Integrerte programvarepakker
Her: Microsoft Office, Microsoft Works, Lotus Smartsuite, OpenOffice etc.
UFC Rekneark
Her: Excel, Lotus 1-2-3, etc.
UFD Tekstbehandlingsprogram
UFG Presentasjonsprogram
UFK Rekneskapsprogram
UFL Forretningssystem (ERP)
Her: publiseringssystem, kunderelasjonshåndtering, ERP-systemer
1.3
UFM Matematikk- og statistikkprogram
UFP Prosjektstyringsprogram
UFS Gruppevare

versjonsdetaljar