Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
U Data- og informasjonsteknologi
Bruk U*-koder for akademiske utgivelser, og utgivelser for profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘U’ alene, men velg spesifikke kategorier fra U*. Bruk U*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, spesielt med kvalifikatorer for pedagogisk formål for bøker for studenter
1.4
UD Digital livsstil og nettsamfunn
Brukes for bøker for allmennmarkedet, eller guider som er ment å hjelpe brukerne til å foreta informerte valg om digital teknologi. Sjå også: ATN Internett og digitale medium: kunst og førestillingar
1.4
UDB Internettguidar og tenester på internett
Sjå også: ATN Internett og digitale medium: kunst og førestillingar
1.2
UDBA Handel og auksjonar på internett
UDBD Internettsøking
UDBG Internettgambling
UDBM Finans og investering på internett
UDBR Nettlesarar
UDBS Sosiale medium / sosiale nettverk 1.3
UDBV Virtuelle verder

versjonsdetaljar