Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
U Data- og informasjonsteknologi
Bruk U*-koder for akademiske utgivelser, og utgivelser for profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘U’ alene, men velg spesifikke kategorier fra U*. Bruk U*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, spesielt med kvalifikatorer for pedagogisk formål for bøker for studenter
1.4
UD Digital livsstil og nettsamfunn
Brukes for bøker for allmennmarkedet, eller guider som er ment å hjelpe brukerne til å foreta informerte valg om digital teknologi. Sjå også: ATN Internett og digitale medium: kunst og førestillingar
1.4
UDA Personleg organisering: programvare og applikasjonar
UDB Internettguidar og tenester på internett
Sjå også: ATN Internett og digitale medium: kunst og førestillingar
1.2
UDD Tryggleik og åtferd på internett 1.3
UDF E-post: brukarguidar
UDH E-boklesarar, nettbrett og andre berbare einingar: rettleiingar
UDM Digital musikk og lyd: rettleiingar
Sjå også: ATN Internett og digitale medium: kunst og førestillingar
1.2
UDP Digital fotografering: rettleiingar
Brukes for alle guider til digital fotografering. Brukes med AJT for digital fotografering som kunst eller UGP for bøker om redigering og software som Photoshop. Sjå også: AJT Fotoutstyr og -teknikkar, UGP Foto og bildebehandling
1.4
UDQ Digital video: rettleiingar
UDT Mobiltelefonar og smarttelefonar: rettleiingar
UDV Digital TV og mediasentrar: rettleiingar
UDX Dataspel / nettspel: strategiguidar
UDY Smartheim og virtuelle assistentar: rettleiingar
Brukes for bøker for allmennmarkedet, eller guider som er ment å hjelpe brukerne til å foreta informerte valg om smartteknologi eller tingenes internett
1.3 1.4

versjonsdetaljar