Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
U Data- og informasjonsteknologi
Bruk U*-koder for akademiske utgivelser, og utgivelser for profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘U’ alene, men velg spesifikke kategorier fra U*. Bruk U*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, spesielt med kvalifikatorer for pedagogisk formål for bøker for studenter
1.4
UB Informasjonsteknologi 1.3
UBB Databehandlingas historie
Her: digital teknologi, informasjonsteknologi
1.4
UBH Helse- og tryggleiksaspekt ved digital- og informasjonsteknologi 1.4
UBJ Etiske og sosiale aspekt ved digital- og informasjonsteknologi
Her: digitale skiller, industri 4.0, tingenes internett, smartbyer, velferdsteknologi, smarthjem etc. Brukes for bøker som tar for seg bruk og forandring av samfunnet som henger sammen med data-, digital- eller informasjonsteknologi, og deres påvirkning på samfunnet. Sjå også: JBFV5 Vitskapeleg, teknologisk og medisinsk utvikling, PDR Vitskapens og teknologiens påverking på samfunnet
1.4
UBL Juridiske aspekt ved digital- og informasjonsteknologi
Her: juridiske aspekter ved åpen kildekode, copyleft-lisenser, søppelpost, nettnøytralitet, sensur på internett, alle juridiske aspekter ved digital spredning av informasjon og programvare. Brukes for verk som diskuterer ulike juridiske aspekter ved IT. Sjå også: LNQ IT og kommunikasjon: lover og regler
1.4
UBM Makerrørsla og hackermiljø
Brukes for generelle verk om teknologistyrte subkulturer
1.3
UBW Internett

versjonsdetaljar