Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
U Data- og informasjonsteknologi
Bruk U*-koder for akademiske utgivelser, og utgivelser for profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘U’ alene, men velg spesifikke kategorier fra U*. Bruk U*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, spesielt med kvalifikatorer for pedagogisk formål for bøker for studenter
1.4
UB Informasjonsteknologi 1.3
UD Digital livsstil og nettsamfunn
Brukes for bøker for allmennmarkedet, eller guider som er ment å hjelpe brukerne til å foreta informerte valg om digital teknologi. Sjå også: ATN Internett og digitale medium: kunst og førestillingar
1.4
UF Administrasjons- og forretningsapplikasjonar
UG Datagrafikk og digitale medium
UK Maskinvare
UL Operativsystem
UM Programmering / programvareutvikling
UN Databasar
UP Praktisk bruk av informasjonsteknologi
Her: smarthus etc.
1.3
UQ IT-sertifisering
UR Datatryggleik
UT Datakommunikasjon og -nettverk
UX Bruksretta databehandling
Her: digital forskning og teknikker, anvendelse av kunstig intelligens i samfunnet, analyse av stordata eller metoder og verktøy innen databehandling som brukes på tradisjonelle disipliner. Sjå også: PSAX Bioinformatikk, MBF Medisin- og helsefagleg informatikk
1.4
UY Informatikk

versjonsdetaljar