Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
T Teknologi, ingeniørfag, landbruk, industrielle prosessar
Brukes for ferdigheter, bransjer og yrker innen disse områdene. Bruk T*-koder for akademiske utgivelser og utgivelser for profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘T’ alene, men velg spesifikke koder fra T*. Bruk alle T*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, spesielt kvalifikatorer for pedagogisk formål for bøker som er ment for utdanning
1.4
TV Landbruk og havbruk
Sjå også: KCVD Landbruksøkonomi, KNA Landbruks- og primærnæringar
TVB Landbruksvitskap
TVD Landbruksteknikk og -utstyr
Sjå også: WGCT Traktorar og landbrukskøyretøy
TVF Berekraftig landbruk
TVG Økologisk landbruk
TVH Husdyrhald
Her: dyrehold, bufe, produksjonsdyr. Sjå også: WNF Gardsbruk og arbeidsdyr
1.4
TVK Agronomi og planteproduksjon
TVM Småbruk
TVP Skadedyrkontroll
Her: landbrukets bruk av plantevern- og ugressmidler
TVQ Tropisk landbruk: praksis og teknikkar
TVR Skogbruk og skogkultur: praksis og teknikkar
Her: trepleie, trebehandling, treplanting. Brukes for bøker for allmenn- eller profesjonsmarkedet som handler om å administrere, bruke, bevare og reparere skog og relaterte ressurser. Sjå også: KNAL Skogbruk, TDPJ Tømmer og treforedling
1.4
TVS Kommersielt hagebruk
Her: gartnerier, blomsterproduksjon. Sjå også: WM* Hagearbeid og tilhøyrande underkategoriar
TVT Akvakultur og fiskeoppdrett: praksis og teknikkar
TVU Urbant landbruk
Brukes med TVH (Husdyrhold) eller andre TV*-koder der det er hensiktsmessig
1.3

versjonsdetaljar