Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
T Teknologi, ingeniørfag, landbruk, industrielle prosessar
Brukes for ferdigheter, bransjer og yrker innen disse områdene. Bruk T*-koder for akademiske utgivelser og utgivelser for profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘T’ alene, men velg spesifikke koder fra T*. Bruk alle T*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, spesielt kvalifikatorer for pedagogisk formål for bøker som er ment for utdanning
1.4
TT Annan bruksvitskap og teknologi
TTV Andre yrke - teknologi og bransjar
TTVR Tradisjonelle næringar, handverk og ferdigheiter
Her: smedarbeid, tekking, bygging av steingjerder, snekkerarbeid, musikkinstrumentmaker etc. Brukes for bøker for studenter og for profesjons- og allmennmarkedet som dekker disse førindustrielle håndverksfagene og - teknikkene. Foretrekk WF* for mer praktiske, gjør-det-selv-bøker. Sjå også: WFV Tradisjonelt handverk
1.4

versjonsdetaljar