Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
T Teknologi, ingeniørfag, landbruk, industrielle prosessar
Brukes for ferdigheter, bransjer og yrker innen disse områdene. Bruk T*-koder for akademiske utgivelser og utgivelser for profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘T’ alene, men velg spesifikke koder fra T*. Bruk alle T*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, spesielt kvalifikatorer for pedagogisk formål for bøker som er ment for utdanning
1.4
TT Annan bruksvitskap og teknologi
TTA Akustisk teknologi og lydteknikk
TTB Bruksoptikk
TTD Romforsking
Sjå også: WNX Astronomi og verdsrommet
TTM Militærteknikk
TTP Sprengstoff- og pyroteknikk
TTS Marin teknikk
Her: offshoreteknologi, sonar etc.
TTU Gruveteknologi- og teknikk
TTV Andre yrke - teknologi og bransjar
TTW Hjelpemiddelteknologi
Her: bruk av teknologi for å bistå og gjøre det mulig for folk med nedsatt funksjonsevne å leve et selvstendige liv
1.2 1.4
TTX Taksidermi
Her: utstopping av dyr

versjonsdetaljar