Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
T Teknologi, ingeniørfag, landbruk, industrielle prosessar
Brukes for ferdigheter, bransjer og yrker innen disse områdene. Bruk T*-koder for akademiske utgivelser og utgivelser for profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘T’ alene, men velg spesifikke koder fra T*. Bruk alle T*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, spesielt kvalifikatorer for pedagogisk formål for bøker som er ment for utdanning
1.4
TR Transportteknologi og -næringar
Sjå også: KNG Transportnæringar, RPT Transportplanlegging, WG* Transport og tilhøyrande underkategoriar
TRC Bilteknologi og bransjar
TRF Jernbaneteknologi, -teknikk og -næringar
TRL Skipsbygging: teknologi, teknikk og næring
TRP Romfarts- og luftfartsteknologi
Her: ubemannede luftfartøy og droneteknologi, luftfarts- og romfartsteknologi, avionikk
1.4
TRT Transportsystem: intelligent og automatisert teknologi

versjonsdetaljar