Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
T Teknologi, ingeniørfag, landbruk, industrielle prosessar
Brukes for ferdigheter, bransjer og yrker innen disse områdene. Bruk T*-koder for akademiske utgivelser og utgivelser for profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘T’ alene, men velg spesifikke koder fra T*. Bruk alle T*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, spesielt kvalifikatorer for pedagogisk formål for bøker som er ment for utdanning
1.4
TQ Miljøvitskap, -teknikk og -teknologi
Bruk: TQ*-koder for tekniske og praktiske aspekter av miljø, forurensning, avfallshåndtering etc. Bruk PNC for studier og forskning. Sjå også: RN* Miljøet og tilhøyrande underkategoriar
1.1
TQS Sanitær- og kommunalteknikk
TQSR Avfallshandtering og -deponering
Her: kloakk og fjerning av helsefarlig avfall. Sjå også: RNH Avfallshandsaming
TQSW Vassforsyning og -behandling
Her: vannrensing og destillering. Sjå også: RNFD Tørke og vassforsyning

versjonsdetaljar