Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
T Teknologi, ingeniørfag, landbruk, industrielle prosessar
Brukes for ferdigheter, bransjer og yrker innen disse områdene. Bruk T*-koder for akademiske utgivelser og utgivelser for profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘T’ alene, men velg spesifikke koder fra T*. Bruk alle T*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, spesielt kvalifikatorer for pedagogisk formål for bøker som er ment for utdanning
1.4
TH Energiteknologi og -teknikk
THF Fossilt brensel: teknologi
THK Kjernekraft og kjernekraftteknikk
THN Varmeoverføring
Her: kjøling, industrielle klimaanlegg, varmepumper. Sjå også: TNKH Varme, belysning og ventilasjon
1.3
THR Elektroteknikk
THV Alternative og fornybare energikjelder og teknologiar
Her: tidevanns- og bølgekraft, saltkraft, havstrømkraft. Sjå også: RNU Berekraft
1.4
THY Energi, kraftproduksjon, -distribusjon, og -lagring
Her: kraftnett, -stasjoner og -verk, kraftutnyttelse og -bruk; energiomdanning og -lagring; inkludert brenselceller og batteriteknologi
1.2

versjonsdetaljar