Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
T Teknologi, ingeniørfag, landbruk, industrielle prosessar
Brukes for ferdigheter, bransjer og yrker innen disse områdene. Bruk T*-koder for akademiske utgivelser og utgivelser for profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘T’ alene, men velg spesifikke koder fra T*. Bruk alle T*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, spesielt kvalifikatorer for pedagogisk formål for bøker som er ment for utdanning
1.4
TG Maskinteknikk og materiale
TGB Maskinteknikk
TGH Presisjonsinstrument
Brukes for bøker om design og produksjon av vitenskapelige, tekniske, medisinske, kjemiske og optiske instrumenter, presisjonsverktøy og -utstyr. Sjå også: TBM Instrument og instrumentering
1.4
TGM Materialvitskap
TGP Produksjonsteknikk 1.3
TGX Ingeniørfaglege ferdigheiter og bransjar
Her: verktøyproduksjon, sveising, metallarbeid, mekanikere etc.
1.3

versjonsdetaljar