Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
T Teknologi, ingeniørfag, landbruk, industrielle prosessar
Brukes for ferdigheter, bransjer og yrker innen disse områdene. Bruk T*-koder for akademiske utgivelser og utgivelser for profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘T’ alene, men velg spesifikke koder fra T*. Bruk alle T*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, spesielt kvalifikatorer for pedagogisk formål for bøker som er ment for utdanning
1.4
TD Industriell kjemi og produksjonsteknologi
TDP Andre produksjonsteknologiar
Brukes for produksjonsprosesser eller -teknologi som ikke har sine egne koder
1.3
TDPF Tekstil og fibrar
Her: spinning, veving, lærarbeid. Brukes for bøker ment for profesjonsmarkedet eller for studenter innen industriell tekstilproduksjon og tilhørende sektorer, inkludert både naturlige materialer og industrielt framstilte materialer. Sjå også: AKT Mote- og tekstildesign, KNDD Tekstilindustri
1.1 1.4
TDPJ Tømmer og treforedling
Brukes for alle aspekter ved industriell treproduksjon. Sjå også: KNAL Skogbruk, TVR Skogbruk og skogkultur: praksis og teknikkar
1.3
TDPM Metallteknologi og metallurgi
TDPP Trykking og reproduksjonsteknikkar
Sjå også: TDPT 3D-printing
1.3
TDPT 3D-printing
Sjå også: TDPP Trykking og reproduksjonsteknikkar
1.3

versjonsdetaljar