Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
T Teknologi, ingeniørfag, landbruk, industrielle prosessar
Brukes for ferdigheter, bransjer og yrker innen disse områdene. Bruk T*-koder for akademiske utgivelser og utgivelser for profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘T’ alene, men velg spesifikke koder fra T*. Bruk alle T*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, spesielt kvalifikatorer for pedagogisk formål for bøker som er ment for utdanning
1.4
TD Industriell kjemi og produksjonsteknologi
TDC Industriell kjemi og kjemiteknikk
Her: teknologien bak vaskemidler, gummi, biocider etc.
1.1
TDCA Landbruksjkjemikalier 1.1
TDCF Drivstoff og petrokjemikalar
Sjå også: KNBP Olje-, petroleums- og gassnæringar
1.1
TDCJ Fargestoff, pigment og malingsteknologi
Her: kosmetikkteknologi, fargekjemi
1.1 1.4
TDCP Plast og polymer
Brukes for alle aspekter ved produksjon av plast. Sjå også: TGMP Tekniske applikasjonar av polymerar og komposittar
1.1 1.3
TDCQ Keramikk- og glassteknologi 1.1
TDCT Næringsmiddelteknologi
Her: næringsmiddelvitenskap, teknologi som brukes i bryggerier og destillerier. Sjå også: KNSB Serveringsbransjen, PND Næringsmiddelkjemi, TTVC Hotell-, serverings- og restaurantbransjen, WBXD Mat og drikke: alkoholhaldige drikkevarer, WBXD1 Vin
1.4
TDCW Farmasøytisk kjemi og teknologi 1.1
TDCX Prosessteknikk og -teknologi
Her: reaksjonsteknologi
1.1

versjonsdetaljar